Ellikqal’a tumanining 2022 yil yanvar-mart oylaridagi xizmatlar sohasidagi ko’rsatkichlari

#Infografika

#Ellikqal’a tumanining 2022 yil yanvar-mart oylaridagi xizmatlar sohasidagi ko’rsatkichlari

Xizmatlar sohasini rivojlantirish ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatda olib borilayotgan bozor islohotlari jamiyatni rivojlantirishning eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarini hal qilishda xizmat ko‘rsatish sohasining rolini oshirishga katta ta’sir ko‘rsatadi. Xizmatlarning xilma-xilligi aholining katta qismini hayot sifatini va farovonligini yaxshilash imkonini beradi. Natijada, 2022 yil yanvar–mart oylarida xizmatlar ishlab chiqarish hajmi 102,4 mlrd. so‘mni tashkil etdi. O‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 109,2 % ni tashkil etdi.

Batafsil – yuqoridagi #Infografikada