Туман маҳаллий бюджет даромадлари бажарилиши ҳолати, қўшимча резервларни аниқлаш бўйича қилинган ишлар, шунингдек солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар кесимида маҳаллий бюджетга ҳисобланган ва а м а л д а т ў л а н г а н л и г и , у л а р б ў й и ч а с о л и қ қ а р з д о р л и г и н и камайтиришюзасидантуман давлат солиқ инспекцияси бошлиғи Н.Д.Абаевнинг ҳисоботи тўғрисида

Элликқалъа туманида жорий йилнинг 9 ойлик, жумладан сентябрь ойи учун
Давлат бюджети тушумлари бўйича белгиланган прогноз кўрсаткичлари ижросини
таъминлаш ҳамда маҳаллий бюджетга қўшимча манбаларни жалб қилиш бўйича
қатор ишлар амалга оширилган.
Элликқалъа тумани бюджет даромадларига 2021-йил давомида 54 067,2
млн.сўм режа белгиланиб, хисоб китобга кўра 58 759,3 сўм тушум таминлаш 108,7
фоизга 4 692,1 млн.сўмга қўшимча билан бажариш режалаштирилган.
Бюджет даромадларига жорий йилнинг январь-сентябрь ойлари учун
белгиланган 39 127,6 млн.сўм прогноз кўрсаткичи амалда 44247,0 млн.сўмга, яъни
111,8 фоизга 5119,4 млн.сўмга ортик бажарилган.
Шунингдек жорий йилнинг III-чораги учун белгиланган 14 727,1 млн.сўм
прогноз кўрсаткичиамалда 16 218,2 млн.сўмга, яъни 110,1 фоизга 1491,1 млн.сўм
ортиқ тушум таъминланди.
– Бюджет даромадларига жорий йилнинг сентябрь ойи учун белгиланган
5222,6 млн. сўм прогноз кўрсаткичи амалда 6119,6 млн. сўмга, яъни 117,2 Фоизга
897,0 млн. сўмга ортиқ тушум таъминланди.
2021-йил 9 ойда бюджетга 44 247,0 млн.сўм тушум таъминланиб, 2020-йил
9 ойга (34 793,1 млн.сўм) нисбатан ўсиш суръати 127,2 фоизни ташкил қилиб,
9470,9 млн.сўмга тушумлар оширилди.

e-qaror.gov.uz 05.11.2021
2
2021-йил сентябр ойида МРИга ўтган корхоналарсиз бюджетга 6118,7
млн.сўм тушум таъминланиб 2020 йил август ойга (5053,0 млн.сўм) нисбатан
ўсиш суръати 121,1 фоизни ташкил қилиб, 1065,7 млн.сўмга тушумлар оширилди.
Камерал солиқ текширув натижасида 2021-йил 9 ой давомида 82 та хўжалик
юритувчи субектларида ўтказилган қамерал солиқ теширувда 1 572,9 млн.сўм
қўшимча солиқ ҳисобланди. Шундан бюджет даромдаларига 775,0 млн.сўм
ундирилиши таъминланди.
Бюджетга ортиқча тўланган (перплата без отритсалка) солиқлар миқдори
01.10.2021-йил ҳолатига 1078,9 млн.сўмни ташкил қилиб, 2021 йил бошига (1829,0
млн.сўм) нисбатан 41,0 фоизга 750,1 млн.сўмга, ой бошига нисбатан 25,4 фоизга
368,3 млн.сўмга камайтиришга эришилди.
Солиқ турлари кесимида режа кўрсаткич ижроси
-жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича 9 ой учун
белгиланган 16859,4 млн.сўм прогноз кўрсаткичи амалда 17418,3 млн.сўмга, яъни
103,3 фоизга 558,9 млн.сўм ортиқ тушум таъминланди.
-айланмадан олинадиган солиқ бўйича белгиланган 2510,9 млн.сўм прогноз
кўрсаткичи амалда 2671,1 млн.сўмга бажарилиб, яъни 106,4 фоизга 160,2 млн.сўм
ортиқ тушум таъминланди.
-жисмоний шахсларнинг мол-мулк ва ер солиғи бўйича белгиланган 11
122,4 млн.сўм прогноз кўрсаткичи амалда 13705,9 млн.сўмга, яъни 123,2 фоизга
2583,5 млн.сўм ортиқ тушум таъминланди.
Солиқсиз тушумлар (
бож, йиғим, жарима) бўйича белгиланган
5607,5 млн.сўм прогноз кўрсаткичи амалда 8418,7 млн.сўмга, яъни 150,1 фоизга
2811,2 млн.сўм ортиқ тушум таъминланди.
Солиқ қарзини ундиш юзасидан жорий йил бошига юридик шахсларнинг
солиқ ва мажбурий тўловларидан бўлган 4675 та корхоналарнинг 7552,3 млн.сўм
солиқ қарзларига тўлаб бериш тўғрисида талабномалар юборилди, шундан 1879 та
корхоналарнинг 2985,2 млн.сўм солиқ қарзлари ундирилди.
Инспекция томонидан жорий йил бошидан 5 223,2 млн.сўмлик бюджет ва
бюджетдан ташқари мажбурий тўловлардан бўлган солиқ қарзи бўйича 985 та
ДСИнинг қарорлари чиқарилиб Элликқалъа туман Мажбурий ижро бюросига ижро
этиш учун юбарилди шундан 315 та қарздорларнинг 1105,5 млн.сўм солиқ қарзи
ундирилди ҳамда Қонуннинг 40-3 моддасига асосан 2 490,3 млн.сўм 161 та ижро
қарорлари мол-мулклари аниқланмаганлиги сабабли қайтарилди.
2021-йил 1-октябр ҳолатига мажбурий ижро бюроси қолдиғида

e-qaror.gov.uz 05.11.2021
3
2 629,2 млн.сўмлик 654 та қарорлар мавжуд.
Элликқалъа туман бўйича 2021-йил 01-октябр холатига бюджетдан умумий
(муддати узайтирилган қисми билан бирга) солиқ қарзи миқдори 1003,1 млн. сўмни
ташкил этиб, ой бошига (1093,1 млн.сўм) нисбатан 89,4 млн.сўмга камайган.
Бюджетдан умумий солиқ қарздорликнинг 43,0 фоизи 398,9 млн.сўми
фермер хўжаликларнинг солиқ карздорлигига тўғри келади килади.
Бюджетдан умумий қарздорлик
2021-йил 01-октябр холатига бюджет олдидаги умумий солиқ
қарзи 1003,1 млн.сўмни ташкил қилиб, йил бошига (1093,1 млн.сўмга) нисбатан 89,
4 млн.сўмга камайган.
Бюджетдан жорий қарздорлик
2021-йил 01-октябр холатига бюджет олдидаги жорий солиқ қарзи
965,4 млн.сўмни ташкил қилиб, йил бошига (996,2 млн. сўмга) нисбатан
30,8 млн.сўмга камайган.
Юридик шахсларнинг бюджет олдидаги солиқ қарзи таркиби
Умумий солиқ қарзи 1003,1 млн.сўм шундан:
Фаолият кўрсатаётган 438,1 млн.сўм,
Ҳисобот топширмаганлар 6,8 млн.сўм
МИБдан «40» билан қайтган 129,5 млн.сўм
ВМ 327-сон қарори асос 120,9 млн.сўм
ПК-630-сон қарори асос 3,0 млн.сўм