Ellikqal’a tumanida xizmatlar ishlab chiqarish hajmi

Ellikqal’a tumanida xizmatlar ishlab chiqarish hajmi

Ellikqal’a tumanida xizmatlar ishlab chiqarish hajmi

2023-yilning yanvar-iyun oylarida Ellikqal’a tumanida xizmatlar ishlab chiqarish hajmi 250,9 mlrd. so‘mni tashkil etdi. O‘sish sur’ati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 114,3 % ni tashkil etdi.