Ellikqal’a tumanida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

Ellikqal’a tumanida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar

Ellikqal’a tumanida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar
2023-yilning yanvar-iyun oylarida Ellikqal’a tumanida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning umumiy hajmi milliy valyutada 294,9 mlrd. so‘mni yoki 2022-yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 182,5 foizni tashkil qildi.