Ellikqal’a tumanida qurilish faoliyati

Ellikqal’a tumanida qurilish faoliyati

Ellikqal’a tumanida qurilish faoliyati
2023-yilning yanvar-iyun oylarida Ellikqal’a tumanida 226,4 mlrd. so‘mlik qurilish ishlari bajarilib, o‘sish sur’ati 2022- yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan 106,4 foizni tashkil etdi.